„Polsko-niemieckie pogranicze: współpraca gospodarcza między wizją a rzeczywistością”

Sympozjum i dyskusja panelowa z przedsiębiorcami (MŚP), multiplikatorami rozwoju gospodarczego, administracją miejską i instytucjami naukowymi

Grupą docelową tego sympozjum są przedsiębiorcy (MŚP) i multiplikatorzy rozwoju biznesu, administracja miejska i instytucje naukowe w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. W centrum uwagi znajdą się Euromiasto Guben - Gubin oraz Dwumiasto Frankfurt nad Odrą - Słubice.

 

Czwartek, 18.04.2024 r., godz. 16:00 - 19:30

Logensaal, Uniwersytet Europejski Viadrina (EUV)

Logenstraße 11, 15230 Frankfurt nad Odrą, Niemcy

 

 

Rejestracja