Symposium Bartoszewski Promemoria 3:

Formen der Solidarität in den Krisen der Gegenwart

Sympozjum Bartoszewski Promemoria 3:

Formy solidarności wobec współczesnych kryzysów

 

16. Oktober 2023, 14.00-20.00 Uhr

16 października 2023 r., godz. 14.00-20.00

 

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Logensaal, Logenstraße 11, Frankfurt (Oder)

Anmeldung / Zgłoszenie udziału

Achtung / Uwaga

 

Die Veranstaltung wird live übertragen und aufgezeichnet. Während der Veranstaltung werden auch Fotos gemacht. Die Aufnahmen werden für die Öffentlichkeitsarbeit der Veranstalter verwendet. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich mit der Live-Übertragung und der Veröffentlichung von Fotos, auf denen Sie abgebildet sein können, einverstanden. Im Zweifel, wenden Sie sich bitte an die Veranstalter.

 

Sympozjum będzie transmitowane online i nagrywane. Podczas sympozjum będą również robione zdjęcia. Nagranie i zdjęcia będą rozpowszechniane przez organizatorów w ramach działań promocyjnych i informacyjnych. Zakładamy, że swoją obecnością wyrażają Państwo zgodę na opublikowanie nagrań i zdjęć, na których mogą się Państwo znajdować. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami.

captcha